Valmentajan merkitys jalkapallon joukkuehengen rakentamisessa

Intensiivisiä tilanteita, onnistumisen kokemuksia, rankkaa treenaamista sekä epäonnistumisen sietokykyä. Tätä ja kaikkea muuta tarjoaa yhdeksi maailman suosituimmaksi urheilulajiksi tituuleerattu jalkapallo. Sen monimuotoisuus perustuu urheilijoiden omaan fyysiseen kuntoon, henkilökohtaisiin vahvuuksiin, sisäiseen kemiaan sekä oman mielen hallintaan. Suurissa kansainvälisissä otteluissa nähdään yleensä vain kerma päältä, mutta sitä onkin edeltänyt satojen tuntien harjoittelu, erilaiset leirit, palautuminen sekä psyykkinen valmennus.

Millainen rooli valmentajalla on joukkueen onnistumisen kannalta? Toisaalta millaisia ominaisuuksia valmentajalla olisi hyvä olla, jotta joukkue voi alkaa tavoittelemaan menestymistä pelikentillä?
Onnistuneiden pelikentillä vietettyjen hetkien jälkeen voi testailla taitojansa virtuaalisesti, jossa kohteena ovat uudet kasinot. Nettikasinot tarjoavat usein myös vedonlyöntiä, jolloin voit päästä seuraamaan otteluita reaaliaikaisesti nettikasinolta ja lyödä jopa vetoa.

Monimuotoisella psyykkisellä sekä henkisellä valmennuksella tarkoitetaan valmennuksen osa-alueita, joiden tulisi olla jatkuvasti mukana pelaajien päivittäisissä harjoituksissa sekä toiminnassa. Ison joukkueen produktiivinen valmentaminen vaatiikin paljon vahvoja ominaisuuksia. Toisaalta myös joukkueen tulee olla vastaanottavainen erilaisia ohjeita sekä muutoksia vastaan. Hyvä jalkapallojoukkueen valmentaminen perustuu hyvään ihmistuntemukseen sekä taitoon johtaa ihmisiä.

Muiden sekä itsensä tuntemusta

Hyvän valmentajan ominaisuuksilla joukkue voi saada uniikin lähtölaukauksen kohti pelikentillä menestymistä. Valmentajan tulisi tuntea pelaajansa hyvin sekä pystyä ymmärtämään niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin merkitystä.
Jokaisen pelaajien ja valmentajan yhteinen tapahtuma harjoittaa monipuolisesti ryhmädynamiikkaa, jossa korostuvat samalla yksilöiden henkiset ominaisuudet. Järjestelmällinen ja kannustava valmentaja tuntee toisaalta myös hyvin itsensä, sekä kuinka käyttää omia vahvuuksiaan joukkuehengen sekä muiden ihmisten johtamisessa.

Liikkumisen taitoa ja oppimista joukkueessa voidaan kuvastaa kolmella eri vaiheella. Kognitiivinen, assosiaatiivinen ja lopullinen oppiminen eli taidon automatisointi. Myös aikuisiällä oppiminen kehittyy jatkuvasti. Näin ollen myös jalkapallon pelaamisessa voidaan olettaa opeteltavan taidon sekä oppimisympäristön olevan yhteisvaikutuksessa keskenään. Hyvien motoristen taitojen osaaminen on jalkapallon ammattimaisessa pelaamisessa välttämätöntä, kun lajitaito halutaan automatisoida. Ammattitaitoisten jalkapallon pelaajien tulee pystyä selviytymään suuren paineen alla ilman epätasaisuutta, joka voi johtua vaihtelevasta ympäristöstä sekä sen mukanaan tuomista häiriötekijöistä, kuten vastustajista. Psyykkisen sekä motorisen tasapainon monipuolinen harjoitteleminen onkin ensisijaisen tärkeää, jossa valmentajan tulisi pystyä tukemaan jokaista pelaajaa.

Valmentajan tehtävät

Jalkapallovalmentajan tehtävät ovat hyvin moninaiset, sillä ison joukkueen kasassa pitäminen sekä pelitaidon edistäminen ei onnistu ihan jokaiselta. Millaiset ovat joukkueen valmentajan työtehtävät ja millainen merkitys niillä on peleissä onnistumisen kannalta?

Valmentajaa voidaan pitää lähestulkoon kaiken suunniteltavan toiminnan keskiössä. Toiminnan ohjaus, suunnittelu sekä mallisuorituksen näyttäminen muulle joukkueelle ovat keskeisiä toimenkuvia. Uusien taitojen opetuksessa valmentaja voi jakaa osiin opetettavat asiat. Valmentajan tehtävä on myös ohjata edistymistä sekä määrätä suoritustahti, esimerkiksi koskien otteluiden ulkopuolella tehtäviä harjoitteita.
Myös niin joukkueen yhteinen kuin yksilöllinenkin palautteen sekä arvioinnin läpikäyminen on tärkeää.

Valmentajan on pystyttävä hallitsemaan tilan sekä ajan tehokas käyttö. Kun hallittavissa on suuri pelaajamäärä, haasteita riittää monella eri osa-alueella. Vastuulla ovat myös pelaajien suoritustekniikan pysyvyys sekä nopea edistyminen. Valmentajan on pystyttävä toimimaan myös tuntemattomien pelaajien kanssa, jossa harjoitteiden suuri toistomäärä sekä erilaiset turvallisuusriskit tulee huomioida.

Yhteistyö on kaiken perusta

Vaikka valmentajalla onkin erittäin suuri rooli onnistuneen joukkueen luomisessa, myös pelaajilta vaaditaan vastakaikua ohjeiden vastaanottamiseen. Siinä missä valmentaja suunnittelee ja käynnistää toiminnan, on myös pelaajalla vastuu harjoitteiden tekemisessä. Tasapainoinen elämä työn, treenaamisen sekä levon välillä on tärkeää. Kun valmentaja organisoi toimintaa, voi hän antaa myös laajasti pelaajille vastuuta erilaisten päätösten tekemisessä. Joukkueen kapteeni on valmentajan ohella yksi suurista avaintekijöistä, jolla on myös omanlaisensa johtamisen rooli pelikentillä onnistumisessa.

Valmentaja voi muokata toimintaansa erilaisten komentotyylien kautta. Tärkeää on myös monipuolinen tehtäväopetus, jossa pariohjauksen sekä itsearvioinnin kautta pyritään saavuttamaan maksimaaliset tulokset.
Erilaisilla ongelmanratkaisutehtävillä voidaan buustata pelaajien omaa ajattelun taitoa, vahvistaa luovuutta, ennakkoluulottomuutta sekä rohkeutta toimia. Nämä tehtävät voivat haastaa myös valmentajan mukaan ongelmanratkaisuun, jossa kaikkien osapuolten kognitiivinen osallistuminen on suurta.

Monipuolinen yksilöllinen sekä yhteistoiminnallinen oppiminen ovat tärkeitä tekijöitä menestystä haluavan joukkueen toiminnassa. Kansainvälisillä pelikentillä menestyminen vaatii kuitenkin ennennäkemätöntä sekä uniikkia onnistumista, jota ollaan hiottu vuosikausia.

Hyvä valmentaja kehittää joukkuettaan jatkuvasti, ja motorinen sekä psyykkinen valmennus on huomioitu monipuolisesti. Valmentajan tehtävänä on käyttää erilaisia työkaluja pelaajien kehittämiseen – kuitenkin todelliset taidonnäytteet nähdään pelikentillä.