Tehokkaan jalkapallon treenaamisen perusteet

Jalkapalloa pidetään yhtenä fyysisesti rankimpana joukkuelajina. Se asettaakin lajin sisäisen vaatimustason pelaajalleen erittäin korkealle, jossa testataan monipuolisesti kestävyys, nopeus- sekä voimaominaisuuksia. Otteluiden kuumottavat 90 minuuttia eivät anna armoa fyysisen kunnon kannalta, vaan pelaajien kunnon tulee olla kestävää sekä herkkiä nopeille tilanteiden vaihtuvuuksille, esimerkiksi loukkaantumisten kannalta. Kuntoa voidaan pitää yllä monella eri tavalla ja toisaalta sen ylläpitämisen metodit riippuvat myös halutusta lopputuloksesta. Kansainvälisesti menestystä niittävä joukkue todennäköisesti treenaa aivan eri akselilla, kuin perus divisioonan pelurit. Harjoitusmenetelmät voivat kuitenkin olla samankaltaisia.

Mistä koostuvat tehokkaan treenaamisen perusteet, paljonko niitä tulisi tehdä ja millä tavalla? Treenaamistavat voivat myös olla hyvinkin joukkuekohtaisia, itse pelaaminen ja oheisharjoittelu eroavat myös paljon toisistaan.
Oheistreenaamisen tulisi antaa ärsykettä motoristen taitojen ja uusien asioiden opetteluun. Ohessa voi olla hyvä hetki viettää kasinoiden parissa, jossa kohteena voivat olla kaikki uudet nettikasinot. Uusilla nettikasinoilla on mielenkiintoista kokeilla vedonlyöntiä muunmuassa tärkeimmistä jalkapallo-otteluista.

Tehokkaan treenaamisen harjoitustavat voivat riippua myös paljon ikäluokista. Harjoittelu voi koostua esimerkiksi erilaisista nopeus -sekä ketteryysharjoitteista, lapsilla futisleikeistä, pienpeleistä sekä tekniikka -ja maalintekoharjoitteista. Nämä kaikki ovat jokaiselle jalkapalloa harrastavalle ikäluokalle tärkeitä osa-alueita, jotka muodostavat perustan treenaamiseen.

Tasaisesti jokaisen osa-alueen treenaamista

Jalkapallopelin aikana tapahtuvan liikkumisen intensiteetti vaihtelee paljon. Se riippuu ottelun edetessä tilanteiden mukaan.
Vaikka juokseminen onkin keskeinen osa jalkapalloa, pelaajat liikkuvat suurimman osan 90 minuuttia kestävästä peliajasta matalalla intensiteetillä, kävellen sekä hölkäten. Jalkapallo on kuitenkin nopeuskestävyyslaji, jossa pelaajien maksimaalinen työskentelyaika kentällä vaihtelee 3–20 sekunnin välillä. Pelaajien on erittäin keskeistä pystyä säilyttämään oma nopeustasonsa koko 90 minuuttia kestävän ottelun ajan.

Mitkä ovat sitten jalkapalloilijan oleellisimmat voiman alueet? Räjähtävä voima, pikavoima, lihas- sekä voimakestävyys. Näiden eri ominaisuuksien kehittävällä harjoittelulla pyritään parantamaan urheilijan fyysisiä ominaisuuksia sekä myös välttämään loukkaantumisia.

Superkomensaatioksi kutsutaan kaiken harjoittelun perustaa, jossa kehon tasapainotilaa järkytetään ja tästä tilasta palautumista pyritään saamaan lähtötilannetta paremmalle tasolle. Tämä on tärkeää pelaajan jatkuvan kehittymisen kannalta. Hyvä treenaaminen koostuu myös osittain hyvästä valmennuksesta. Valmentajan olisikin hyvä huomioida pelaajien ikä, kuntotaso, aikaisempi harjoitustausta, terveys -sekä elämäntilanne ja omat harjoitusresurssit. Kehittävä treenaamisen harjoitusohjelma ei tulisi yksilötasolla rasittaa liikaa.

Testien avulla fyysisen kunnon huipulle

Monipuolisten fyysisten harjoitteiden ohella voidaan testata kuntoa ja antaa sille lisää ärsykettä. Testit voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin, jotka kuvastavat testattavaa ominaisuutta. Testit voidaan jakaa myös rasittaviin sekä ei-rasittaviin.

Ei-rasittavissa testeissä voidaan mitata painoa sekä pituutta, liikkuvuutta, yleistä kehonkoostumusta sekä esimerkiksi vertikaalisia hyppyjä.

Erilaisten voima- sekä ketteryystestien avulla voidaan testata yhden toiston maksimia, esimerkiksi kyykyssä tai penkkipunnerruksessa. Näihin voidaan yhdistää 30 ja 10 metrin pikajuoksut, jonka jälkeen keskitytään pelkästään yhden lihaksen tai lihasryhmän kestävyyden testaamiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi istumaan nousemisen testaus.

Aerobista kapasiteettia testataan esimerkiksi Cooper-testillä tai sukkulajuoksulla.

Näiden ohella, nopeuskestävyyttä pidetään jalkapalloilijan tärkeimpänä kestävyyden osa-alueena. Se muodostuu aerobisen pohjan sekä anaerobisen aineenvaihdunnan yhteistuloksena. Nopeusharjoitteilla pyritäänkin maksimoimaan lajinomainen nopeus, jossa testataan näköhavaintoihin reagoimisen nopeutta. Jnäissä harjoitteissa käytettävät liikkeet jaetaan pikavoiman sekä räjähtävän voiman harjoitteluun. Näiden toteuttamisessa on hyvä muistaa huomioida kunkin sarjan kesto, palautumisaika, ärsykkeen vaihtelu, harjoitusmäärän progressiivisuus sekä urheilijan maksimaalinen yritys.

Lihaskestävyyden harjoitteiden tavoite on pyrkiä pelaajien aerobisen kestävyyden sekä lihaskunnon monipuoliseen kehittämiseen. Sen harjoittelussa voidaan toteuttaa useampia eri metodeja, mutta pääsääntöisesti ne koostuvat kuntopiirien, pallolla tehtävien liikkeiden sekä heittojen ja erilaisten kiertoharjoittelun treenaamiseen. Pääasiassa lihaskestävyysharjoittelussa käytetään vastuksena omaa kehon painoa.

Lasten valmennuksien rakenteet

Alle kouluikäisten sekä peruskoululaisten lasten jalkapallon treenaamisen rakenteet voivat vaihdella suuresti ja näin ollen myös tyttöjen sekä poikien väliset harjoitteet voivat erota keskenään. Mukana tulisi kuitenkin olla niin henkistä kuin fyysistäkin valmennusta. Nämä voivat koostua teknis-taktisesta valmennuksesta, puolustamisen treenaamisesta, sekä hyökkäys -ja puolustuspeleistä. Kouluikäisten lasten parissa on tärkeää säilyttää lasten mielenkiinto lajia kohtaan, eikä kuormitusta saisi tulla liikaa. Yhteishengen sekä rajojen vetäminen valmentajan roolissa korostuu merkittävästi.

Jalkapallo tarjoaa eri-ikäisille erittäin vivahteikkaan maailman, jossa on mahdollisuus kehittää omaa kuntoansa äärimilleen. Samalla jokaisella pelaajalla on mahdollisuus luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita ja nauttia liikunnan tuomasta ilosta, joka kuuluu jokaiselle.